Ekonomi

Kamu ihalelerinde fiyat farkının ödenmesine ilişkin yeni düzenleme

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen mal ve hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkı esasında değişikliğe gidildi.

Buna göre, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan hizmet alımlarında tüm girdiler için fiyat farkının hesaplanacağına ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde düzenleme yapılması zorunludur.

Sözleşme süresinin 365 takvim gününü aşmadığı ve işçi sayısının ihale dokümanında belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının işletmede kullanılacağının öngörüldüğü hizmet alımlarında, fiyat personel fiyatındaki değişiklik nedeniyle fark hesaplanacaktır. Fiyat farkının personel dışındaki diğer girdiler için de hesaplanacağına ilişkin düzenlemenin yer alması yönetimlerin takdirine bırakılmıştır.

Ayrıca, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşmayan diğer hizmet alımları için, yönetimlerin takdirine bağlı olarak, fiyat farkının tüm girdiler için hesaplanacağına dair bir düzenlemeye yer verilebilir.

Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer alan puan birimleri üzerinden ihale edilen teşhis ve tedavi hizmetleri alımlarında, ücret artış veya azalışlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinin ödenmesi veya mahsup edilmesi amacıyla değişiklik yapılmıştır. hizmetin puanı.

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) alımlarında fiyat farkının hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan fiyatların kullanılması yönünde değişiklik yapıldı.

Bu esaslar 10 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu